Jdi na obsah Jdi na menu
 


Július Suja-Žiak: K niektorým problémom kybernetiky, In:Zborník PdF UK so sídlom v Trnave, Spoločenské vedy II, Slovenské pedagogic. nakladateľstvo, Bratislava 1971, s.49-62. Túto prácu som napísal v jarných mesiacoch r. 1968 ako podmienku k pozvaniu k prijímacím skúškam k externému ašpirantskému štúdiu na FF Univerity Karlovej do Prahy. Obsah: 1. Poznámka k predmetu a systému kybernetiky; 2. Možnosti využitia kybernetiky v praxi; 3. Reč a metareč; 4. Záver; 5. Literatúra.