Jdi na obsah Jdi na menu
 


Július Suja-Žiak:K niektorým zákonitostiam rozvoja techniky v podmienkach VTR. Zborník ZTS: Vzdelávanie v strojárstve ZTS, č.1/1988, Inštitút výchovy a vzdelávania, Martin, 1980 s.54-84. O b s a h: Úvod. l. K vymedzeniu podstaty techniky. a/ Všeobecné determinanty rozvoja techniky; b/ Špecifické determinanty rozvoja techniky; 2. K problému integrácie vedy v podmienkach VTR. 3. Aplikovaná veda v technicko-kybernetických systémoch. 4. Záver. 5. Poznámky.